“Als ik nu niet de VOET ben?”

“Waar ben ik goed in? Hoe ziet God mij? Hoe denk ik dat anderen mij zien?”

Samen met Trees, organiseer ik een heerlijk ontspannen workshop-dag over dit thema. Dmv spel-vormen en drama-oefeningen en met gebruik making van kledingstukken wordt je meegenomen in deze ‘seizoenswissel’. We zullen veel plezier hebben met elkaar en ondertussen ook stil staan bij wie we zijn. Met de kanttekening dat het deze dag vooral gaat over ‘niets moet, maar er mag wel veel’.

Mijn ervaring is dat het ontspannen workshops zijn waarin veel gelachen wordt.  Niemand is hetzelfde en dat maakt het zo ontzettend leuk om met elkaar thema’s uit te diepen.

De dag (zaterdag) begint om 10.00 met koffie/thee en is inclusief lunch. We ronden de dag zo rond 15.30 af.

Kosten: € 25,–  per persoon
Binnenkort volgen hier data en locatie


“I Like Me”

Elsa: “De basis van identiteit ligt voor mij in de liefde van Christus. Je gewenst en geborgen weten in Jezus, dat is wat het leven meer inhoud geeft en je bevestigd in wie je bent: Zijn geliefde kind.
Daarnaast levert het teveel mogen en teveel ruimte krijgen, vaak niet het resultaat op van gelukkig-zijn. Grenzen leren aanvaarden en gebruiken in liefde en jezelf leren kennen met je talenten en vaardigheden, zonder per se mee te moeten doen met de groep, levert geluk binnen een ‘eigen-ruimte’. Als daar dan ook nog gedrag bij komt met heldere normen en waarden (gebaseerd op de Bijbel), creeer je een stabiel persoon die van waarde is in het leven: voor zichzelf en voor anderen. En een persoon die leeft tot eer van Zijn naam en vanuit Zijn liefde en genade.”

Verschillende thema’s worden aangeboden.

Thema UITERLIJK
Wat is een definitie van ‘mooi’? Waarom speelt het uiterlijk zo’n grote rol? Een les waarin de jongeren worden geconfronteerd met hun manier van denken over de waarden van het uiterlijk en waarin zij leren om te gaan met de druk van ‘perfect moeten zijn’.

Thema KARAKTER
“Schoonheid zit van binnen”, een veel gebruikte uitspraak. In deze les wordt de relatie tussen het uiterlijk en het innerlijk behandeld, alsmede de unieke verschillen in persoonlijkheden.

Thema WOORDEN
De kracht van woorden wordt nogal eens onderschat. Schelden en vloeken is voor de meesten de normaalste zaak van de wereld. In deze les vooral aandacht voor het positieve: de kracht van woorden tot opbouw van jezelf en anderen.

Thema GRENZEN
Respect! Een veel gebruikte kreet die we ook wel menen. Maar wat is de grens van die ander en welke grens hoort bij jou. Een uitdagende les waarin grenzen geprikkeld worden, met ondermeer de opdracht ‘over de streep’. (bekend van TV)

De onderwerpen kunnen elk afzonderlijk worden behandeld. Een middag of een avond lenen zich hier ideaal voor.  Er is dan tijd en ruimte om wat dieper op de stof in te gaan.

Spel-opdrachten zijn goed en maken veel los. Het prikkelt de jongeren en brengt hen in aanraking met deze thema’s. In groepjes er over praten zal uiteindelijk het meeste effect op leveren.

Facebook
YouTube
Instagram