Als Stichting Woord Actief geloven wij in de unieke liefde van God voor elk mens en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

Op 29 december 1994 is de Stichting Woord Actief opgericht door Elsa Waljaard en haar vader Piet Waljaard (toen nog met de ‘oude’ spelling met een K. Zo is onze Stichting ook te vinden bij ANBI: Stichting Woord AKTIEF).

De Stichting is ondertussen uitgegroeid en heeft nog steeds dezelfde ambitie’s en passie als in 1994:

DOELSTELLING zoals opgenomen in de Statuten van Woord Actief:

Het doel is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en meehelpen met de opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, door middel van creativiteit in woordverkondiging, onderwijs en uitvoeringen.

VISIE

Wij geloven in de unieke liefde van God voor elk mens, en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

BELEID:

Deze doelen worden bereikt door

– Het opzetten en geven van seminars en workshops zodat de deelnemers hun gaven en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

– Verkondigen van het Woord door spreekbeurten in kerken, bij jeugddiensten, bij thema-bijeenkomsten, bij jongerenprojecten. En het verkondigen van het Woord door het uitwerken en uitspelen van verhalen/thema’s door middel van theater, drama, dans, video, muziek.

– Het coachen en ‘discipelen’ van individuele jongeren en volwassenen door tijd met ze door te brengen: samen wandelen, luisteren, advies geven, en samen bidden.

De site van Woord Actief zal het laatste nieuws weergeven en de verschillende projecten benoemen en u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

BESTUUR:

De Stichting heeft op dit moment een bestuur van 5 leden en wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers en trouwe gevers.

Het BESTUUR bestaat uit:

De hr. H. J. Hazeleger (lid)

De hr. R. Waljaard (voorzitter)

Mevr. A. Post (secretaris)

Mevr. P. C. Waljaard-Hansen (penningmeester)

Mevr. C Niemeijer-Quispel (lid)

De hr. R. van Rijssel (lid)

Vermogen:

De Stichting krijgt zijn vermogen binnen via giften.

Voor sommige projecten wordt een geringe bijdrage gevraagd om de gemaakte kosten te dekken.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Activiteiten-verslag 2016

Het afgelopen jaar was veelzijdig voor Elsa. Theaterstuk Noodstop kreeg een vervolg en dit keer heeft Elsa als Eind-verantwoordelijke en Regisseur de gehele projectie geleid, samen met een geweldig team. De uitvoeringen waren eind oktober 2016 en hebben enorm veel indruk gemaakt. Het theaterstuk zal een vervolg krijgen in Haarlem. Gedurende het hele seizoen heeft Elsa tijd besteed aan het coachen van jong-volwassenen en sprak zij veelvuldig in kerken, op vrouwen-ochtenden en in jeugddiensten.

Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt, met o.a. een speltherapeute om een Workshop voor ouder-en-kind op te zetten en is een nieuw concept in ontwikkeling, getiteld “Beleef de Bijbel”. Elsa werkt momenteel samen met Waanzinnig Producties (Marije van der Knaap) en met het project “Heimwee naar jou” is een prachtig theaterstuk gecreëerd met en door vluchtelingen en Nederlanders.

 

Facebook
YouTube
Instagram