Al ruim twee jaar draai ik mee in de politiek. Eerst nog alleen door Raadsvergaderingen bij te wonen en nu sinds een jaar als steunfractielid.

“Politiek staat ver van de burger”, een veel gehoorde kreet. En ja, dat klopt. Voor een groot deel heeft dat te maken met taalgebruik binnen de politiek maar ook met het feit dat de meeste burgers geen zin hebben om alle in’s en out’s te horen of te lezen over bestuurlijke zaken. Als burger wil ik dat alles wat op mij en mijn omgeving betrekking heeft, gewoon functioneert. En als iets niet werkt, wil ik dat het snel gefixt wordt. Wat mij betreft hoef je daar niet weken en maanden over te vergaderen. De praktijk is toch anders. Ik moet zelf erg wennen aan de ‘vreemde’ woorden. En moet vaak nog om uitleg vragen.

Binnen ‘eigen culturen’ is dit redelijk normaal. Een basketbal-team gebruikt onderling woorden die jij en ik niet altijd begrijpen en ook artsen of vissers hebben zo hun eigen taal. Toch wil ik proberen het politieke verhaal dicht bij mezelf te houden en eenvoudigweg te kijken hoe ik kan meedenken en meepraten over zaken die ons allen aangaan. Of die soms een enkeling aangaan. Opkomen voor onrecht en recht doen aan de ander, dat is wel mijn insteek. En dat verbind ik aan de principes van mijn hemelse Vader die ook de rechtvaardige wordt genoemd.

Woensdag hebben we als fractie en bestuur onze eerste ‘hei-dag’. Met elkaar een dag praten, delen, bidden en het hart van de Vader zoeken. Ook als het gaat om de politiek. In alles Zijn hart volgen, Zijn handen zijn, Zijn liefde vertegenwoordigen.

Beginner in de politiek – Politiek
Facebook
YouTube
Instagram