Stichting Woord Actief is in 1994 opgestart door Piet Waljaard en dochter Elsa Waljaard.

Stichting Woord Actief is de basis van de werkzaamheden van Elsa Waljaard. Hier leest u meer over de ontstaan-geschiedenis alsmede de mogelijkheden om Stichting Woord Actief te (onder)steunen.

Vanaf 1994 heeft Elsa eerst jaren les gegeven in verschillende kerken en gemeenten en op Bijbelscholen in Nederland en buitenland. Na enkele jaren van lesgeven en veel rondreizen kwam Elsa tot de conclusie dat er naast al deze kortdurende projecten, nergens echt gebouwd werd aan stabiliteit, kwaliteit, techniek en meer diepgang. En ze besefte dat hier meer tijd voor nodig was.
In 1996 is ze in haar thuisgemeente in Haarlem begonnen met een dansgroep (Toen Berea Haarlem, nu Shelter Haarlem) met als doel deze groep op lange termijn te trainen en te coachen.
Elsa startte met een groep van 14 tieners tussen 12 en 16 jaar. De groep heette het Twinteam. De volgende 7 jaren groeide het team en lag het accent met name op de evangelisatie-akties naar het buitenland. Er kwam enige stabiliteit in de grootte van de groep.
Na zeven jaar werd besloten om de naam van de groep te veranderen en werd de start gemaakt met Battlecry.

In 2005 werd een 2e groep gestart in de Levend Evangelie Gemeente de LEG in Aalsmeer, genaamd DEVOTION. En vanuit de groep is een nieuwe dansgroep ontstaan onder de naam D.O.C. *Dancers Of Christ) olv Daan de Kogel.
Beide groepen groeiden en zijn enorm tot zegen geweest.  

Er zijn verschillende theater-producties ontwikkeld, het project I Like Me is uitgewerkt en er is een DVD geproduceerd.

In 2010 is Elsa gestopt met de dansgroepen en heeft zij het stokje overgegeven aan de volgende generatie. Na 13 jaar tijd voor nieuwe initiatieven. De vruchten van alle lessen zijn zichtbaar geworden. Diverse jongeren zijn zich gaan specialiseren in dans-opleidingen (HBO / CIOS) en Theater-opleidingen (HBO) en volgden/volgen her en der dans-cursussen en dans-drama-vooropleidingen. Sommigen hebben zich ontwikkelt als dans-docent, anderen zijn terecht gekomen in bijv. jongerenwerk.

In de LEG is het dansen voorgezet onder de naam ArtsFactory onder leiderschap van enkele dansers van Batllecry (destijds). Elsa is persoonlijk nog steeds betrokken bij deze, ondertussen, volwassen lesgevers!
In 2010 is het boek Openhartig van Elsa uitgebracht. Een inspirerend boek waarin haar ervaringen van de afgelopen 15 jaren staan omschreven met een zeer persoonlijke inslag.
In 2012 is het theaterstuk ‘Echtwaar?!” geschreven en geproduceerd waar een cast van 40 jongeren aan mee werkten en deze is uitgevoerd in 2012 en 2013 op verschillende locaties. In 2015 heeft Elsa meegeholpen met de kerstproductie “Thuiskomen” in CityLight Alkmaar en in 2015 en 2016 was Elsa regisseur van het theaterstuk “Noodstop”, geproduceerd door een geweldig team uit de L.E.G. – Aalsmeer.
Elsa blijft d.m.v. spreekbeurten en seminars haar doelstellingen uitdragen en er blijven ideeën ontwikkelt worden voor thema-diensten (Kerst/Pasen/etc) , evangelisatie-akties, theaterproducties en Jongerenwerk.

 

Facebook
YouTube
Instagram