KOPTEKSTEN – Headlines

Gisteravond was er een interessante discussie bij De Wereld Draait Door. Dolf Jansen had kritiek geuit op de Kopteksten in de Telegraaf waarin geschreven werd over een ‘Asielplaag’. Hij wilde de discussie wel eens aan gaan over de invloed van Kopteksten en dus de invloed van de media.

De invloed van de media is enorm. Of misschien wel meer de invloed van de media door de naïviteit van de lezers (waar ik er zelf ook één van ben). Niet alleen het effect van  krantenkoppen maar zeker ook de invloed van uitspraken op TV, via Youtube, Facebook of andere Social Media, zijn groot. Mensen lezen de eerste zin, een koptekst, een quote, en geloven direct wat daar staat. Lezen vaak niet verder want maar nemen zo’n quote voor waar aan en bouwen daar hun mening op.

Het tegenargument in de discussie bij DWDD was dat je de lezer niet als dom mag beschouwen en dat de lezer echt wel in staat is door Kopteksten heen te lezen.

Ik betwijfel dat ten zeerste. Als ik zie hoe vaak mensen blindelings ingaan op wat er vermeld wordt op Facebook, dan geloof ik niet dat het merendeel alles goed leest en/of goed onderzoekt. Facebook wordt beschouwd als ‘het laatste nieuws’. Terwijl er zoveel nep op staat. Daar komt bij dat veel Nieuws via de officiële nieuws-kanalen ook lang niet altijd objectief is en gemanipuleerd wordt. Het is steeds lastiger om te achterhalen wat waar is en wat niet. (Gelukkig zijn er ook zeer goede en betrouwbare journalisten!)

Wij hadden enkele weken geleden hier in Velsen een tussentijdse verkiezings-pol. En dan merk je dat veel inwoners niet stemmen op wat er daadwerkelijk in de raad wordt besloten of welke politicus zich wel degelijk zeer actief heeft ingezet, maar dat men vooral stemt op wat men leest in de kranten en wat men heeft ‘van horen zeggen’. Ik denk dat de Facebookpagina “Je bent Ijmuidenaar als…” meer invloed heeft dan de realiteit van elke dag. En diegene die daar actief hun stem laten horen, meer invloed hebben dan diegene die in alle stilte een helpende hand uitsteekt naar zijn/haar naaste. Maar ja, is dat sowieso niet het uitgangspunt van het Nieuws? Wat misgaat krijgt meer aandacht dan wat goed gaat?

De redacties van kranten en TV kunnen enorm veel sturen en beïnvloeden. En de meerderheid aanvaard de kopteksten en de quotes als feit en als waarheid.

Het doet mij beseffen dat je als politicus heel erg moet opletten dat je gemotiveerd blijft vanuit je hart, vanuit het oprechte verlangen een verschil te willen maken en op te willen komen voor de inwoners. En hoe groot is het gevaar om je mee te laten slepen door wat de kranten schrijven. Of om ervoor te zorgen dat je vooral zelf geciteerd wordt, want dat ‘scoort’ weer en dan krijg je misschien meer stemmers op je hand? En je wilt meer stemmen omdat je dan meer kans hebt op meer zetels en dus vaker je stem kan laten horen.

Het vraagt een nauwgezet wandelen en handelen, dicht bij de Vader en geleid door de Heilige Geest. Te weten dat het draait om het doen van Zijn wil. Niet mijn wil of andermans wil. Zijn Kopteksten centraal te blijven stellen, ook binnen de politiek. “Het is volbracht!”, “Ik vergeef je”, “Heb lief”, “Vertrouw Mij”.

Kopteksten/Headlines – Politiek
Facebook
YouTube
Instagram