Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Woord Actief u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden Woord Actief persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn en andere informatie die te maken heeft met hoe Woord Actief omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Woord Actief, verkregen via aanmeldprocessen als nieuwsbriefontvanger of donateur en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Woord Actief.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Woord Actief

Stichting Woord Actief hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Woord Actief verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Woord Actief is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelt Woord Actief en wat wordt er mee gedaan?

Woord Actief verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. 

Woord Actief verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Woord Actief verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres)

Woord Actief verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Woord Actief uw persoonsgegevens?

Woord Actief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Afmelden

U kunt zichzelf ten alle tijde afmelden via de Nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Wij zullen al uw gegevens dan verwijderen uit ons systeem.

Facebook
YouTube
Instagram