Als Stichting Woord Actief geloven wij in de unieke liefde van God voor elk mens en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

Op 29 december 1994 is de Stichting Woord Actief opgericht door Elsa Waljaard en haar vader Piet Waljaard (toen nog met de ‘oude’ spelling met een K. Zo is onze Stichting ook te vinden bij ANBI: Stichting Woord AKTIEF).

De Stichting is ondertussen uitgegroeid en heeft nog steeds dezelfde ambitie’s en passie als in 1994:

DOELSTELLING zoals opgenomen in de Statuten van Woord Actief:

Het doel is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en meehelpen met de opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, door middel van creativiteit in woordverkondiging, onderwijs en uitvoeringen.

VISIE

Wij geloven in de unieke liefde van God voor elk mens, en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

BELEID:

Deze doelen worden bereikt door

– Het opzetten en geven van seminars en workshops zodat de deelnemers hun gaven en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

– Verkondigen van het Woord door spreekbeurten in kerken, bij jeugddiensten, bij thema-bijeenkomsten, bij jongerenprojecten. En het verkondigen van het Woord door het uitwerken en uitspelen van verhalen/thema’s door middel van theater, drama, dans, video, muziek.

– Het coachen en ‘discipelen’ van individuele jongeren en volwassenen door tijd met ze door te brengen: samen wandelen, luisteren, advies geven, en samen bidden.

De site van Woord Actief zal het laatste nieuws weergeven en de verschillende projecten benoemen en u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

BESTUUR:

De Stichting heeft op dit moment een bestuur van 5 leden en wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers en trouwe gevers.

Het BESTUUR bestaat uit:

De hr. H. J. Hazeleger (lid)

De hr. R. Waljaard (voorzitter)

Mevr. A. Post (secretaris)

Mevr. P. C. Waljaard-Hansen (penningmeester)

Mevr. C Niemeijer-Quispel (lid)

De hr. R. van Rijssel (lid)

Vermogen:

De Stichting krijgt zijn vermogen binnen via giften.

Voor sommige projecten wordt een geringe bijdrage gevraagd om de gemaakte kosten te dekken.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Activiteiten-verslag 2017

ACTIVITEITENVERSLAG 2017

2017 stond absoluut in het teken van het theaterstuk “Heimwee naar jou”. Een uniek project waarbij Elsa met theatermaakster Marije vd Knaap een groep vluchtelingen heeft begeleidt en in een proces van 3 maanden een gezamenlijk theaterstuk hebben ontwikkeld. De groep bestond uit Syriers, Eritreers, Iraniers en Nederlanders. Het theaterstuk is op 3 locaties opgevoerd waaronder in het Philharmonie in Haarlem ten bate van de Vluchtelingendag.

In afgelopen jaar is er ook een start gemaakt met een nieuw project, getiteld Beleef de Bijbel. Een seminar-dag waarbij een specifieke Bijbeltekst wordt uitgewerkt via veel praktische workshops als theater, dans, schilderen, fotograferen, tekenen, leren rusten. De eerste dag vond plaatst in februari 2018. Meer zullen volgen.

Verder heeft Elsa veel spreekbeurten door het hele land bij zondagochtend diensten, jeugddiensten, vrouwenochtenden, gemeente-weekenden en Alpha-cursussen.

Van sept-nov is Elsa opnieuw als choreografe betrokken geweest bij het project Credo van het koor Promise. Een uniek project wat haar Première had op 17 nov in Emmeloord.

In 2017 zijn er gesprekken opgestart met voorgangers in Haarlem met de bedoeling om in 2018 in deze stad het theaterstuk Noodstop op te voeren.

En verder besteed Elsa nog veel tijd aan het coachen van jongeren en volwassenen. Veelal doet zij dit via wandelingen en gesprekken.

Tenslotte heeft Elsa zich ingezet voor kerst om in de kerk in Castricum een plan te schrijven en te helpen met instuderen van een avondvullend programma.

 

Facebook
YouTube
Instagram

Actie: 100 x 10! Klik op Doneren! Sluiten