“Van Stress naar STILTE”

 

Het is een hype, het is een trend: ergens op een rustige locatie de stilte opzoeken en de chaos van de drukte ontsnappen.

Eigenlijk maakt het niet uit of het een trend is of niet, vraag is of jij het nodig hebt? Ergens een plek om even echt tot rust te komen.

En dan met name rust bij de Vader, in ontspanning weer kunnen luisteren naar Zijn stem. Van binnenuit verstillen en de vrede van het ‘zijn’ weer ervaren. God is Ik Ben en Ik zal ZIJN. En Hij verlangt ernaar dat ook wij op die manier in het leven kunnen staan, zitten, wandelen en liggen.

Samen met Anita Terlouw (Inconnecto) organiseert Elsa (Woord Actief) een eerste Retraite-weekend op 24-25-26 mei 2019 in Duitsland.

Binnenkort verschijnt hier meer informatie over. Houd de site in de gaten!


 “I Like Me”

Elsa: “De basis van identiteit ligt voor mij in de liefde van Christus. Je gewenst en geborgen weten in Jezus, dat is wat het leven meer inhoud geeft en je bevestigd in wie je bent: Zijn geliefde kind.
Daarnaast levert het teveel mogen en teveel ruimte krijgen, vaak niet het resultaat op van gelukkig-zijn. Grenzen leren aanvaarden en gebruiken in liefde en jezelf leren kennen met je talenten en vaardigheden, zonder per se mee te moeten doen met de groep, levert geluk binnen een ‘eigen-ruimte’. Als daar dan ook nog gedrag bij komt met heldere normen en waarden (gebaseerd op de Bijbel), creeer je een stabiel persoon die van waarde is in het leven: voor zichzelf en voor anderen. En een persoon die leeft tot eer van Zijn naam en vanuit Zijn liefde en genade.”

Verschillende thema’s worden aangeboden.

Thema UITERLIJK
Wat is een definitie van ‘mooi’? Waarom speelt het uiterlijk zo’n grote rol? Een les waarin de jongeren worden geconfronteerd met hun manier van denken over de waarden van het uiterlijk en waarin zij leren om te gaan met de druk van ‘perfect moeten zijn’.

Thema KARAKTER
“Schoonheid zit van binnen”, een veel gebruikte uitspraak. In deze les wordt de relatie tussen het uiterlijk en het innerlijk behandeld, alsmede de unieke verschillen in persoonlijkheden.

Thema WOORDEN
De kracht van woorden wordt nogal eens onderschat. Schelden en vloeken is voor de meesten de normaalste zaak van de wereld. In deze les vooral aandacht voor het positieve: de kracht van woorden tot opbouw van jezelf en anderen.

Thema GRENZEN
Respect! Een veel gebruikte kreet die we ook wel menen. Maar wat is de grens van die ander en welke grens hoort bij jou. Een uitdagende les waarin grenzen geprikkeld worden, met ondermeer de opdracht ‘over de streep’. (bekend van TV)

De onderwerpen kunnen elk afzonderlijk worden behandeld. Een middag of een avond lenen zich hier ideaal voor.  Er is dan tijd en ruimte om wat dieper op de stof in te gaan.

Spel-opdrachten zijn goed en maken veel los. Het prikkelt de jongeren en brengt hen in aanraking met deze thema’s. In groepjes er over praten zal uiteindelijk het meeste effect op leveren.

Facebook
YouTube
Instagram