Privacy Policy

AVG en Privacy

Stichting Woord Actief heeft privacy en beveiligen van uw gegevens, hoog in het vaandel staan. In dit privacy statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Stichting Woord Actief u over de wijze waarop Stichting Woord Actief persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Stichting Woord Actief persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Stichting Woord Actief persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Stichting Woord Actief omgaat met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

https://www.woordactief.nl  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Woord Actief en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan https://www.woordactief.nl  verstrekt. https://www.woordactief.nl  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • – Uw voor- en achternaam
 • – Uw adresgegevens
 • – Uw telefoonnummer
 • – Uw e-mailadres
 • – geboortedatum (bij inschrijven workshops/seminars)
 • – Uw IP-adres

 WAAROM Stichting Woord Actief GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Woord Actief verwerkt uw persoonsgegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • – om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
 • – om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • – activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • – het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • – intern beheer;

HOE LANG Stichting Woord Actief GEGEVENS BEWAART

Stichting Woord Actief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn, worden deze binnen 1 jaar verwijderd.

Stichting Woord Actief verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 NIEUWSBRIEF ontvangers

Stichting Woord Actief verwerkt uw (naam, geslacht,) e-mailadres, datum van registratie, relatienummer en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

– Het verzenden van mailings waar u zich voor hebt aangemeld

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Stichting Woord Actief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Stichting Woord Actief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Woord Actief verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@woordactief.nl

Https://www.woordactief.nl is een website van Stichting Woord Actief

Stichting Woord Actief is als volgt te bereiken:

Postadres: Indusstraat 51, 1448 CX Purmerend
Vestigingsadres: Keetberglaan 140, 1974 XC IJmuiden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41236226

Telefoon: 00316 24 57 49 59
E-mailadres: elsa@woordactief.nl