Visie en Beleid

VISIE

Wij geloven in de unieke liefde van God voor elk mens, en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

 

Doelstelling zoals opgenomen in de Statuten van Woord Actief

Het doel is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en meehelpen met de opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, door middel van creativiteit in woordverkondiging, onderwijs en uitvoeringen.

 

BELEID

Deze visie wordt uitgevoerd door

 

– Het schrijven van Blogs waarin Bijbelse thema’s worden uitgewerkt. Deze worden ook geplaatst op Facebook en via de website van Woord Actief.

 

– Het ontwikkelen van lessen die toepasbaar zijn voor kerken en voor jongerencentra/scholen omtrent thema’s als Identiteit, Karaktervorming, Gezondheid, Grenzen, en Weerbaarheid. Voorbeelden zijn ‘Ben je echt’ en ‘Hope for the Family”.

 

– Organiseren en/of regisseren van projecten / theaterproducties zoals Koning Kind, 2 Werelden , Echtwaar, Noodstop en Teken van Leven. Aan de hand van een thema creëren we een theaterstuk en doorleven we de inhoud met elkaar. Een ideale omgeving en een geweldige periode om te leren, te groeien en uit te stappen in je specifieke talenten en gevormd te worden door de groepsdynamiek.

Tijdens deze projecten en workshops leren de spelers meer en meer ontdekken wie ze zijn en hoe God ze heeft gemaakt, met talenten en bekwaamheden. Van hieruit kunnen ze leren om ook vanuit die liefdes-relatie met de Vader het leven te leven. En dit weer door te geven aan anderen.

 

– Het coachen van individuele jongeren en volwassenen door tijd met ze door te brengen: samen wandelen, luisteren, advies geven, en samen bidden. Het ligt in de planning om workshops te organiseren waarin dit wandelen georganiseerd gebruikt zal worden, gekoppeld aan een thema. Het ‘onderweg’ zijn, blijkt een uitstekende tool te zijn om in gesprek te komen en vaardigheden op te pikken middels kleine opdrachten onderweg.

 

– Het geven van spreekbeurten in kerken, bij jeugddiensten, bij thema-bijeenkomsten, bij vrouwen-samenkomsten. Hieraan gekoppeld zal Elsa met regelmaat een attribuut, decorstuk, filmpje meenemen die haar verhalen ondersteunen.

 

-Het schrijven van boeken met verhalen en thema’s die gaan over de liefde van Jezus in het alledaagse leven.

2011 Boek Openhartig, 2018 Boek Tussendoordenkertjes, In de planning het boek Wandelen met Grace

 

De site van Woord Actief zal het laatste nieuws weergeven en de verschillende projecten benoemen en u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

 

VERMOGEN en UITGAVEN:

De Stichting krijgt zijn vermogen binnen via

  • Sponsoring via Partners
  • Giften vanuit spreekbeurten en seminars
  • Workshops
  • Overige giften

De Uitgaven gaan naar:

  • Personeel kosten
  • Operationele kosten (workshop materialen en overhead)
  • Kantoorruimte
BESTUUR:

De Stichting heeft op dit moment een bestuur van 5 leden en wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers en trouwe gevers.

 

Het BESTUUR bestaat uit: De hr. H. J. Hazeleger (lid), De hr. R. Waljaard (voorzitter), Mevr. P. C. Waljaard-Hansen (penningmeester), Mevr. C Niemeijer-Quispel (lid), De hr. R. van Rijssel (lid)

 

BELONINGSBELEID

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Een jaar in het teken van Covid-19. Gelukkig konden we in februari 2 prachtige uitvoeringen geven van het theaterstuk “Teken van Leven’. En hebben we ruim 600 enthousiaste mensen mogen ontvangen. Een uitgebreide info-bulletin voor een vervolg is beschikbaar zodat we na Covid weer volop aan de slag kunnen met dit theaterstuk.

Elsa heeft toch veel spreekbeurten gehad: hetzij met 3 a 4 personen via livestream, hetzij door thuis de preek te filmen. Online ging veel door en dat was even schakelen maar gelukkig konden de spreekbeurten zo wel doorgaan.

De voorbereidingen voor de opening van het nieuwe theater in Nijkerk zijn ook doorgegaan. Deels online via Zoom, deels door elkaar te zien in kleine commissies. In augustus 2021 zal de daadwerkelijk opening zijn.

Elsa heeft volop tijd kunnen besteden aan de studie Wandelcoaching en zal in 2021 wandelinitiatieven starten: zowel voor groepen als individuen.

Het begeleiden van het jeugdwerk in Ichtus-gemeente is ook doorgegaan. En Elsa is begonnen met het opstarten en uitzenden van een Podcast!

Indusstraat 51

1448 CX Purmerend

Tel: 0031 6 24 57 49 59

Aanmelden Nieuwsbrief