Visie en Beleid

VISIE

Wij geloven in de unieke liefde van God voor elk mens, en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

Doelstelling zoals opgenomen in de Statuten van Woord Actief

Het doel is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en meehelpen met de opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, door middel van creativiteit in woordverkondiging, onderwijs en uitvoeringen.

BELEID

Deze visie wordt uitgevoerd door

– Het schrijven van Blogs waarin Bijbelse thema’s worden uitgewerkt. Deze worden ook geplaatst op Facebook en via de website van Woord Actief.

– Het ontwikkelen van lessen die toepasbaar zijn voor kerken en voor jongerencentra/scholen omtrent thema’s als Identiteit, Karaktervorming, Gezondheid, Grenzen, en Weerbaarheid. Voorbeelden zijn ‘Ben je echt’ en ‘Hope for the Family”.

– Organiseren en/of regisseren van projecten / theaterproducties zoals Koning Kind, 2 Werelden , Echtwaar, Noodstop en Teken van Leven. Aan de hand van een thema creëren we een theaterstuk en doorleven we de inhoud met elkaar. Een ideale omgeving en een geweldige periode om te leren, te groeien en uit te stappen in je specifieke talenten en gevormd te worden door de groepsdynamiek.

Tijdens deze projecten en workshops leren de spelers meer en meer ontdekken wie ze zijn en hoe God ze heeft gemaakt, met talenten en bekwaamheden. Van hieruit kunnen ze leren om ook vanuit die liefdes-relatie met de Vader het leven te leven. En dit weer door te geven aan anderen.

– Het coachen van individuele jongeren en volwassenen door tijd met ze door te brengen: samen wandelen, luisteren, advies geven, en samen bidden. Het ligt in de planning om workshops te organiseren waarin dit wandelen georganiseerd gebruikt zal worden, gekoppeld aan een thema. Het ‘onderweg’ zijn, blijkt een uitstekende tool te zijn om in gesprek te komen en vaardigheden op te pikken middels kleine opdrachten onderweg.

– Het geven van spreekbeurten in kerken, bij jeugddiensten, bij thema-bijeenkomsten, bij vrouwen-samenkomsten. Hieraan gekoppeld zal Elsa met regelmaat een attribuut, decorstuk, filmpje meenemen die haar verhalen ondersteunen.

-Het schrijven van boeken met verhalen en thema’s die gaan over de liefde van Jezus in het alledaagse leven.

2011 Boek Openhartig, 2018 Boek Tussendoordenkertjes, In de planning het boek Wandelen met Grace

De site van Woord Actief zal het laatste nieuws weergeven en de verschillende projecten benoemen en u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

VERMOGEN en UITGAVEN:

De Stichting krijgt zijn vermogen binnen via

  • Sponsoring via Partners
  • Giften vanuit spreekbeurten en seminars
  • Workshops
  • Overige giften

De Uitgaven gaan naar:

  • Personeel kosten
  • Operationele kosten (workshop materialen en overhead)
  • Kantoorruimte

BESTUUR:

De Stichting heeft op dit moment een bestuur van 5 leden en wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers en trouwe gevers.

Het BESTUUR bestaat uit: De hr. H. J. Hazeleger (lid), De hr. R. Waljaard (voorzitter), Mevr. P. C. Waljaard-Hansen (penningmeester), Mevr. C Niemeijer-Quispel (lid), De hr. R. van Rijssel (lid)

BELONINGSBELEID

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

Een jaar met veel spreekbeurten. Zo’n 60 keer is Elsa gevraagd om te preken, variërend van jeugddiensten tot vrouwenochtend, van Alpha cursus tot jeugdweekend, van retraites tot tentencampagnes, en vooral op de zondagochtenden in kerkdiensten.

Daarnaast is de begeleiding van de jeugd in de kerk Ichtus in Zaandam doorgegaan. Tot de zomer wekelijks en na de zomer meer op afstand coachend en 2 x per maand op locatie.

In de Evangelische Gemeente in Castricum is Elsa de huisgroepleiders gaan begeleiden en coachen.

Er is in samenwerking met bedrijf KOEL Productions Velsen een initiatief gestart om middels theater, vluchtelingen en Nederlanders bij elkaar te brengen en te leren over en van elkaar. Elsa heeft diverse mensen bij elkaar gehaald en samen zijn ze het project gestart. Dit is uiteindelijk een serie van 10 theaterlessen geworden onder de naam Wat Speelt er In Velsen. Deel 2 volgt in 2020.

Het nieuwe theaterstuk Teken van Leven is qua script afgerond en in het 2e deel van 2019 zijn er veel oefendagen, filmdagen en doorloopdagen geweest om in februari 2020 te komen tot 2 uitvoeringsavonden. Elsa is projectleider en regisseur van dit theaterstuk

Tussendoor heeft Elsa ook geholpen bij een project met Jantje Beton, op aanvraag van Waanzinnig Producties. En werd het jaar afgerond met een kinderMusical in de kerk Shelter in Haarlem waar Elsa regie-assistent is geweest.

Indusstraat 51

1448 CX Purmerend

Tel: 0031 6 24 57 49 59

Aanmelden Nieuwsbrief