Visie en Beleid

VISIE

Wij geloven in de unieke liefde van God voor elk mens, en willen deze boodschap op alle mogelijke manieren delen met anderen. Tevens willen we de mens leren hoe bijzonder hij/zij is en welke talenten God heeft gegeven en hoe deze geactiveerd kunnen worden. Tot zegen van de persoon zelf, tot zegen van de omgeving, en tot eer van God. Discipelschap is daarbij een belangrijk onderdeel van alle activiteiten.

Doelstelling zoals opgenomen in de Statuten van Woord Actief

Het doel is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en meehelpen met de opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente, door middel van creativiteit in woordverkondiging, onderwijs en uitvoeringen.

BELEID

Deze visie wordt uitgevoerd door

– Het schrijven van Blogs waarin Bijbelse thema’s worden uitgewerkt. Deze worden ook geplaatst op Facebook en via de website van Woord Actief.

– Het ontwikkelen van lessen die toepasbaar zijn voor kerken en voor jongerencentra/scholen omtrent thema’s als Identiteit, Karaktervorming, Gezondheid, Grenzen, en Weerbaarheid. Voorbeelden zijn ‘Ben je echt’ en ‘Hope for the Family”.

– Organiseren en/of regisseren van projecten / theaterproducties zoals Koning Kind, 2 Werelden , Echtwaar, Noodstop en Teken van Leven. Aan de hand van een thema creëren we een theaterstuk en doorleven we de inhoud met elkaar. Een ideale omgeving en een geweldige periode om te leren, te groeien en uit te stappen in je specifieke talenten en gevormd te worden door de groepsdynamiek.

Tijdens deze projecten en workshops leren de spelers meer en meer ontdekken wie ze zijn en hoe God ze heeft gemaakt, met talenten en bekwaamheden. Van hieruit kunnen ze leren om ook vanuit die liefdes-relatie met de Vader het leven te leven. En dit weer door te geven aan anderen.

– Het coachen van individuele jongeren en volwassenen door tijd met ze door te brengen: samen wandelen, luisteren, advies geven, en samen bidden. Het ligt in de planning om workshops te organiseren waarin dit wandelen georganiseerd gebruikt zal worden, gekoppeld aan een thema. Het ‘onderweg’ zijn, blijkt een uitstekende tool te zijn om in gesprek te komen en vaardigheden op te pikken middels kleine opdrachten onderweg.

– Het geven van spreekbeurten in kerken, bij jeugddiensten, bij thema-bijeenkomsten, bij vrouwen-samenkomsten. Hieraan gekoppeld zal Elsa met regelmaat een attribuut, decorstuk, filmpje meenemen die haar verhalen ondersteunen.

-Het schrijven van boeken met verhalen en thema’s die gaan over de liefde van Jezus in het alledaagse leven.

2011 Boek Openhartig, 2018 Boek Tussendoordenkertjes, In de planning het boek Wandelen met Grace

VERMOGEN en UITGAVEN:

De Stichting krijgt zijn vermogen binnen via

  • Sponsoring via Partners
  • Giften vanuit spreekbeurten en seminars
  • Workshops
  • Overige giften

De Uitgaven gaan naar:

  • Personeel kosten
  • Operationele kosten (workshop materialen en overhead)
  • Kantoorruimte
BESTUUR:

De Stichting heeft op dit moment een bestuur van 5 leden en wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers en trouwe gevers.

Het BESTUUR bestaat uit: De hr. H. J. Hazeleger (lid), De hr. R. Waljaard (voorzitter), Mevr. E. Zonneveld-van Soest  (penningmeester), Mevr. C Niemeijer-Quispel (lid), De hr. R. van Rijssel (lid)

BELONINGSBELEID

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

ACTIVITEITENVERSLAG 2022

Het jaar dat Covid uit de regels verdween vanaf maart 2022. Dit jaar toegewerkt naar de uitvoering van het Paas-event op de middelbare school Focus in Barendrecht. Het theaterstuk Teken van Leven hebben we April in een amateurtheater in Alkmaar twee keer opgevoerd. Een bijzondere ervaring in het theater Vrij-Zijn. De voorbereidingen qua crew en cast zijn intens, alsmede de samenwerking met kerken en PR. Maar het zijn twee zeer geslaagde uitvoeringen geweest.

We hebben in de maand maart afscheid genomen van onze penningmeester P.C. Waljaard-Hansen die 27 jaar trouw heeft gediend. Onze nieuwe penningmeester is Esther Zonneveld-van Soest. Elsa is in Mei naar Schotland geweest voor enkele spreekbeurten en heeft dit seizoen gesproken op 2 huwelijken. Daarnaast waren er wekelijks de spreekbeurten op zondagochtenden of zaterdagavonden, begeleidde Elsa het jeugdwerk bij Ichtus in Zaandam, en een bijbelstudiegroep in Purmerend. En is Elsa, naast de studie wandelcoaching die ze in 2021 heeft afgerond, begonnen met de studie voor burn-out Coach. 

En in de laatste maanden van 2022 heeft Elsa meegedraaid met Vluchtelingenwerk voor het project Time4You om tieners te helpen op het schip in Velsen waar 1000 vluchtelingen werden opgevangen.

 
 

Dr. van Kammenstraat 20

9231 EH Surhuisterveen

Tel: 0031 6 24 57 49 59

Aanmelden Nieuwsbrief