Actief

De naam van de Stichting heeft alles te maken mat ACTIE.
Het is prachtig om het Woord te lezen en te luisteren naar preken en opbouwende woorden. Uiteindelijk gaat het ook om het DOEN.
En dan gaat het vooral over de praktijk: hoe kunnen de krachtige woorden uit de Bijbel en de woorden van de Heilige Geest van invloed zijn op het leven van elke dag. In ons en door ons. In het liefhebben van God en onze naaste als onszelf.

Woord Actief dramales Elsa

Elsa: “Dat is een proces , een leren, een onderweg zijn. En mijn hartsverlangen is om met alle mogelijke middelen en creativiteit samen uit te komen bij de diepte van die inhoud, het Leven met Jezus. Wij zijn een volk van de ratio, van het logische denken, en dat is niet verkeerd. Maar Gods Woord gaat verder, hoger, dieper, dan ons logische denken. Het verbinden van lichaam, ziel en geest en beseffen hoe we als indvidvu één kunnen zijn, helpt het begrijpen van die éénheid van Vader, Zoon en Geest. En leert ons de rust te vinden die doorwerkt op alle terreinen van ons leven.

U kunt meer lezen over lopende PROJECTEN
En mijn studie tot WANDEL-COACH en de wandelingen die ik van daaruit zal gaan organiseren.”

Indusstraat 51

1448 CX Purmerend

Tel: 0031 6 24 57 49 59

Aanmelden Nieuwsbrief